Hamnen.se har provseglat FAREAST 26

Den alltmer populära Hamnen Show har provseglat FAREAST 26.