För Elanägare

För bättre service, registrera dig här

I och med att jag skickar dessa uppgifter godkänner jag att Nordic Yachts får lagra mina uppgifter. Vi garanterar i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) att vi behandlar dina person-, adress-, och e-post uppgifter konfidentiellt. Vi lämnar aldrig vidare dina uppgifter för bearbetning av tredje part, det vill säga andra företag eller organisationer.